2022. Október 11., 18:00

Veszprém,
Jezsuita kolostor és romkert

Beszélgetés a szakralitásról
zenével és verssel

1

TRANSZCENDENCIA

Mi a transzcendencia? Mi az a többlet, ami túl van a látható valóságon, és ami mégiscsak ott van lehetőségként az élet minden apró rezdülésében, amire oly sokan vágyunk?

Nemes Nagy Ágnes csodálatosan beszél erről: „… én a transzcendencia szót […] egyszerűbben használom. Nem tagadom ki belőle a lehetséges emberi élmények egyikét sem, a profánokat sem, az indító (és megindító) apróságokat sem, a kristályokat, az eldobott cigarettacsikket, a féllábú galambot, a dadogó öregasszonyt, a kételyt vagy kétségbeesést. Úgy érzem, nincs létünknek olyan szelete, amely ne transzcendeálhatna egy adott pillanatban. Hogy mibe transzcendeál? Valami több felé. És a valami több nélkül koldusabbak volnánk a koldusnál. Van egy zsoltár, amit de sokat fújtam gyerekkoromban: Éjjel kezem feltartom, / az égre hozzád nyújtom. Úgy érzem, a költészet nem több mint egy fölfelé nyújtott kéz. De ez se semmi”

Október 11-én ennek a kérdésnek eredünk a nyomába, ezt keressük együtt beszélgetéssel, versekkel és zenével.

A …csak ints vissza rendezvényen a létezés művészetben és művészetként megnyíló szakrális dimenziójáról beszélgetünk. Vendégeink személyes tapasztalatának megismerésén túl alkotásaikat megidézve élhetjük át azokat a transzcendencia-élményeket, amelyek művekben kaptak formát és most a sajátunké lesznek. Páder Petra előadásában Jász Attila költő verseit hallgatva ünneppé lényegülnek a hétköznapok, mely kiegészülve a Platon Karataev duó zenéjével olyan mélységekbe visz bennünket, ahol a legmagasabbra emelkedünk, s elindulhatunk a befelé vezető kiúton.

Veszprém város története, a Várnegyed a szakrális épületegyüttesével, történelmi emlékhelyeivel, az Érsekségi kiállítóhely a vallástörténeti gyűjteményével olyan helyek, ahol a látogatók a transzcendencia jelenlétét tapasztalják meg. Szakrális helyek, épületek látogatásakor a megélt helyzetek történetté szerveződnek, miközben a térben látható alkotások, kiállítások, ceremóniák keresztül vezetik a látogatót a szent tapasztalatát átszövő drámai eseményeken, mint az Isten és ember találkozásának drámáján, a megtestesülés és a megváltás, az üdvtörténet drámai eseményein, az emberi élet sorsdöntő momentumain és átmeneti rítusain. Ugyanígy végig vezet a hétköznapi élet drámai pillanatain is, amelyek kimozdítanak a megszokott cselekvési programokból, kiemelnek a közömbös és rutinszerű életből, szent helyekre és szent időkbe vezetve, sorsdöntő történések szereplőivé tesznek.

2

rÉSZTVEVŐK

A Platon Karataev zenekar dalszövegírója, Balla Gergely írásaiban mély filozófiai és pszichológiai tartalommal nyúl a szakralitás irányába, mellyel kapcsolatos élményeiről és inspirációiról a beszélgetés során hallhattok többet. A dalokhoz kapcsolódó dalszövegkönyv – mely a Prae Kiadó gondozásában jelent meg – megvásárolható lesz a helyszínen.

"Egy életen át lehet beszélgetni arról, hogy mit értünk az Isten alatt, és ez fontos, már csak azért is, mert a párbeszéd gyakran már a fogalmi síkon elcsúszik. Végül minden kérdés az istenkérdésre redukálható, ebből fakad minden, ez van a rétegek alatt, aki a legmélyebb valóságot kutatja, erre keresi a választ. Itt találkozunk azzal, ami a szavakon túl van, ami megfogalmazhatatlan. Valahol legbelül mindenki torkában ez a kérdés rezeg, csak változik, hogy kinél hány réteg rakódik rá erre" – nyilatkozta Balla Gergely a Pap Lázárnak adott interjúban.

Jász Attila (1966) költő, esszéíró, kritikus az Új Forrás című irodalmi, művészeti, társadalmi folyóirat főszerkesztője. A Felhőfoszlányok a hajnali fűben című kötete 2022-ben jelent meg a Kortárs Kiadónál. A könyv vers- és versprózakötet, melyben az útitárs, Fausztina nővér, vagyis Faustyna Kowalska (1905-1938) krakkói szent: az ő naplói, Jézus-beszélgetései, versei találkoznak és "fikcionalizálódnak" a költő útiélményeivel, mai tapasztalataival. "Ez a kötet a megnyugvás keresése az időtlenben, menekülés a mozdulatlanba. Egyszerűbben fogalmazva: valós és fiktív lélektani útinapló. Hálás vagyok Faustyna Kowalskának, hogy megismerhettem az irgalmasságról közvetített üzenetét, és Andrea nővérnek, hogy vele tarthattam egy ideig föld- és égközi/közeli tévelygéseimben."

A …csak ints vissza eseményen a legújabb, Felhőfoszlányok a hajnali fűben című kötetéből hangzanak el művek Páder Petra színész előadásában.

Kicsák Lóránt filozófus, A Budapesti Metropolitan Egyetem habilitált egyetemi docense. Az Aporiák próbatétele és a Filozófiai üdvtechnikák című kötetekben megjelent írásai a filozófiai hagyomány kritikai erőforrásaira támaszkodva az egyéni és közösségi élet megújulásának lehetőségeit tárgyalják.

Páder Petra a Színház- és Filmművészeti Egyetemen végzett, a Budaörsi Latinovits Színház társulatának tagja. Jelenleg design- és művészetmenedzsment mesterszakos hallgató a Budapesti Metropolitan Egyetemen, kurátori szakirányon. Színésznőként számos előadásban, irodalmi esten, forgatáson vett részt. Független projektjeiben az összművészeti és a performatív jelleg játszik főszerepet. A …csak ints vissza eseményen a legújabb, Felhőfoszlányok a hajnali fűben című Jász Attila kötetből olvas fel verseket.

A 2016-ban alakult Platon Karataev mára a hazai fesztiválok és klubok nélkülözhetetlen zenekara lett. Az év elején megjelent magyar nyelvű nagylemezük meghatározó szimbóluma a víz, melynek segítségével a dalok „a határtalannal való szembesülést és az azonosság-élményt járják körül”.

"Nagyon ritkán hallok ennyire katartikus, komoly mélységekbe fúró és mindeközben egy pillanatra sem hatásvadász zenét. Amit a Platon Karataev csinál ... annak tétje és súlya van, nem közhelyeket puffogtatnak, nem nyafognak vagy a sablonos világfájdalmukat sírják a világba, hanem hitelesen és őszintén megpróbálnak valamiféle választ adni a nem megkerülhető, örök emberi kérdésekre" – írta a zenekarról Györffy Ákos.

Október 11-én a Jezsuita kolostor és romkertben duó formában, akusztikusan csendülnek fel a már jól ismert dalok és néhány új szerzemény is.

Pörczi Zsuzsanna, filozófus, egyetemi docens a Budapesti Metropolitan Egyetem Művészeti- és Kreatívipari Karának oktatója, a Művészet- és Designelméleti Intézet vezetője. A filozófiai gondolkodás és a művészetek közösségben való együttes megélésének lehetősége és többlete foglalkoztatja, az egyetemi oktatásban és azon túl. A Pliage Alapítvány alapítója

3

Kapcsolat

Budapest
Veszprém

Üzenj nekünk!